ข้าราชการ ศอ. และผู้นำชาวบ้าน ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรูปแบบบริการอุตุนิยมวิทยาแบบมีส่วนร่วม

เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30-16.00 น.

ข้าราชการ ศอ. และผู้นำชาวบ้าน ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรูปแบบบริการอุตุนิยมวิทยาแบบมีส่วนร่วม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก “กลุ่มทำนา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 4/2562” ณ บ้านวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเครื่องแกงสมุนไพรสูตรโบราณ บ้านนาสีทอง เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงสงขลา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นางสาวพะเยาว์ เมืองงามเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริการอุตุนิยมวิทยาแบบมีส่วนร่วมฯ ประเมินการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดแผนการดำเนินงานประจำปี 2563

ข่าว: พัชรี / ภาพ: ชานุพงษ์


IMG_3432.jpg
IMG_3469.jpg
IMG_3480.jpg
IMG_3494.jpg
IMG_3496.jpg
IMG_3501.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้