ผอ.ศอ. ให้สัมภาษณ์กับ NBT เรื่องสภาวะฝนภาคใต้

เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดสงขลา (NBT) ในประเด็นเกี่ยวกับ สภาวะฝนริเวณจังหวัดทางภาคใต้ ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


ภาพ/ข่าว :ชวนพิศ


IMG_2710.jpg
IMG_2715.jpg
IMG_2735.jpg
IMG_2744.jpg