ศอ. เข้าร่วมพิธิจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกใน​พระมหากรุณาธิคุณฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00-21.00 น.
ข้าราชการ ศอ. เข้าร่วมพิธิจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

ภาพ/ชวนพิศ
ข่าว/พัชรี


IMG_2606.jpg
IMG_2618.jpg
IMG_2626.jpg
IMG_2636.jpg
IMG_2659.jpg
IMG_2675.jpg
IMG_2680.jpg