นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยาย ณ ศอ.

เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และครูผู้ควบคุม จากโรงเรียนสตรีพัทลุง จำนวน 69 คน เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยาย ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ศอ.) โดยมีข้าราชการแต่ละส่วนฯ บรรยายในหัวข้อดังนี้ นางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมชำนาญงาน บรรยายเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมชำนาญงาน บรรยายเกี่ยวกับการตรวจอากาศชั้นบน และนายชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ บรรยายเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ

ภาพ/ข่าว : ชานุพงษ์


10.jpg
11.jpg
IMG_2207.jpg
IMG_2214.jpg
IMG_2215.jpg
IMG_2231.jpg
IMG_2243.jpg
IMG_2250.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้