ศอ. จัดงานเลี้ยงส่งและเลี้ยงรับข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ร่วมกันจัดงานเพื่อแสดงความยินดีและเลี้ยงส่งคุณวีระ สม่าหลี ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก และเลี้ยงต้อนรับคุณชานุพงษ์ พจนไกร นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
โดยมีนางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี


IMG_2484_resize.JPG
IMG_2502_resize.JPG
IMG_2510_resize.JPG
IMG_2533_resize.JPG
IMG_2542_resize.JPG
IMG_2571_resize.JPG
IMG_2610_resize.JPG
IMG_2816_resize.JPG
IMG_2819_resize.JPG
IMG_2839_resize.JPG
IMG_2856_resize.JPG
IMG_2861_resize.JPG
IMG_2869_resize.JPG
IMG_2921_resize.JPG
IMG_2965_resize.JPG
IMG_2972_resize.JPG
IMG_2994_resize.JPG
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้