คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศอ.

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 100 คน จากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ กล่าวต้อนรับ นายจิรศักดิ์ ทองสันติ เจ้าพนักงานอุตุนิยมชำนาญงาน บรรยายการตรวจอากาศผิวพื้น นางสาวสุไรยา แกมะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน บรรยายการตรวจอากาศชั้นบน และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ บรรยายการพยากรณ์อากาศ


IMG_2168_resize.JPG
IMG_2170_resize.JPG
IMG_2190_resize.JPG
IMG_2211_resize.JPG
IMG_2227_resize.JPG
IMG_2253_resize.JPG
IMG_2313_resize.JPG
IMG_2348_resize.JPG
IMG_2353_resize.JPG
IMG_2356_resize.JPG
IMG_2375_resize.JPG
IMG_2401_resize.JPG
IMG_2404_resize.JPG
IMG_2406_resize.JPG
IMG_2409_resize.JPG
IMG_2418_resize.JPG
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้