ศอ. ลงพื้นที่พบปะเครือข่ายกลุ่มทำนาอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายวีระชัย อุปลา ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา นายวีระ สม่าหลี นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานนวัตกรรมเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่พบปะเครือข่ายกลุ่มทำนาอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อนำเสนอรูปแบบการพยากรณ์ รับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพยากรณ์และการทำนา และเยี่ยมชมกิจการวิสาหกิจชุมชน โดยคณะกรรมการฯ จะนำข้อคิดเห็นและความรู้ที่ได้มาปรับปรุงการพยากรณ์อากาศต่อไป


IMG_7962_resize.JPG
IMG_7967_resize.JPG
IMG_7969_resize.JPG
IMG_7973_resize.JPG
IMG_7975_resize.JPG
IMG_7985_resize.JPG
IMG_7986_resize.JPG
IMG_7987_resize.JPG
IMG_7992_resize.JPG
IMG_7995_resize.JPG
IMG_7997_resize.JPG
IMG_8000_resize.JPG
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้