โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้มอบหมายให้ นายวีระ สม่าหลี นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ส่วนพยากรณ์อากาศไปเป็นวิทยากรบรรยาย “อุตุนิยมวิทยากับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา


DSC_2748_resize.JPG
DSC_2749_resize.JPG
DSC_2750_resize.JPG
DSC_2751_resize.JPG
DSC_2752_resize.JPG
DSC_2753_resize.JPG
DSC_2760_resize.JPG
DSC_2763_resize.JPG
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้