ศอ. เข้าร่วม "เสวนายามเช้า" เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อราชการระหว่างกัน

ตามที่จังหวัดสงขลาได้กำหนดจัดกิจกรรม "เสวนายามเช้า" เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด กับ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอทุกอำเภอ
เดือนละหนึ่งครั้งนั้น โดยวัน อังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562เวลา 07.30 -08.30 น. ณ สำนักงานสรรพากรสงขลาเขต 1
นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นายปวริศร เพชรรัตน์
ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ และนายวีระ สม่าหลี นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ
รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ได้เข้าร่วม "เสวนายามเช้า" ครั้งที่ 5
มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ร่วมเป็นเจ้าภาพ
โดยมี นายนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการเสวนายามเช้า พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดสงขลาร่วมกิจกรรมครั้งนี้


DSC_2741.jpg
DSC_2750.jpg
DSC_2760.jpg
DSC_2725.jpg
DSC_2733.jpg
DSC_2736.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้