อบจ.สงขลาจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 9

เมื่อวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำนักเรียนโครงการฝึกอบรม
สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 9 เข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 9 ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนวัดปริก จำนวน 40 คน
โรงเรียนบ้านท่าไทร จำนวน 40 คน และโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ จำนวน 40 คนพร้อมทั้งคณะผู้ปกครอง และครู จากอำเภอเทพา
โดยมีนางสาวชวนพิศ เงินฉลาด นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ กล่าวต้อนรับ นายจิรศักดิ์ ทองสันติ เจ้าพนักงานอุตุนิยมชำนาญงาน
บรรยายการตรวจอากาศผิวพื้น นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมชำนาญงาน นางสาวสุไรยา แกมะ
และนางสาวศตพร ยวงมณี เจ้าพนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน บรรยายการตรวจอากาศชั้นบน และนางสาวชวนพิศ เงินฉลาด
นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ บรรยายการพยากรณ์อากาศ 
IMG_0249_resize
IMG_0284_resize
IMG_0291_resize
IMG_0294_resize
IMG_0302_resize
IMG_0309_resize
IMG_0313_resize
IMG_0344_resize
IMG_0353_resize
IMG_0358_resize
IMG_0366_resize
IMG_0380_resize
IMG_0381_resize
IMG_0389_resize
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้