ศอ. จัดโครงการช่วยเหลือสังคม ร่วมพัฒนาวัดบ่อทรัพย์ วัดภูผาเบิก และวัดศิริวรรณาวาส ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม
พร้อมด้วยข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
และทำกิจกรรมร่วมกันพัฒนาวัดบ่อทรัพย์ วัดภูผาเบิก และวัดศิริวรรณาวาส ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ซึ่งเป็นโบราณสถานสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
IMG_7530_resize
IMG_7559_resize
IMG_7621_resize
IMG_7623_resize
IMG_7625_resize
IMG_7629_resize
IMG_7647_resize
IMG_7660_resize
IMG_7699_resize
IMG_7704_resize
IMG_7734_resize
IMG_7765_resize
IMG_7784_resize
IMG_7795_resize
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้