อบจ.สงขลาจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 8

เมื่อวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำนักเรียนโครงการฝึกอบรม
สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 8 เข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 8 ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ของโรงเรียนบ้านคูหา จำนวน 80 คน และโรงเรียนบ้านทับยาง จำนวน 40 คนพร้อมทั้งคณะผู้ปกครอง และครู
จากอำเภอสะบ้าย้อย โดยมีนายวีระ สม่าหลี รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกล่าวต้อนรับ นางสาวหัสยา อินต๊ะ
เจ้าพนักงานอุตุนิยมชำนาญงาน บรรยายการตรวจอากาศผิวพื้น นางสาวสุไรยา แกมะ และนางสาวศตพร ยวงมณี
เจ้าพนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน บรรยายการตรวจอากาศชั้นบน และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
บรรยายการพยากรณ์อากาศ 
IMG_0131_resize
IMG_0158_resize
IMG_0173_resize
IMG_0175_resize
IMG_0176_resize
IMG_0177_resize
IMG_0204_resize
IMG_0214_resize
IMG_0215_resize
IMG_0216_resize
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้