ศอ.จัดกิจกรรมวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 77 ปี

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ในการนี้  ข้าราชการปละลูกจ้าง ศอ.ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 77 ปี โดยมี นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม  ผอ.ศอ.เป็นประธานในพิธี 
IMG_9665_resize
IMG_9674_resize
IMG_9709_resize
IMG_9740_resize
IMG_9757_resize
IMG_9817_resize
IMG_9833_resize
IMG_9721_resize
IMG_0019_resize
IMG_0045_resize
IMG_0096_resize
IMG_0105_resize