ศอ.ลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรูปแบบการบริการอุตุนิยมวิทยา แบบมีส่วนร่วม

วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. นำโดย นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานนวัตกรรมเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ลงพื้นที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรูปแบบการบริการอุตุนิยมวิทยา แบบมีส่วนร่วม ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
กับกลุ่มทำนาอำเภอรัตภูมิ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา büyü aşk büyüsü bağlama büyüsü
IMG_8461_resize
IMG_8466_resize
IMG_8474_resize
IMG_8475_resize
IMG_8478_resize
IMG_8482_resize
IMG_8484_resize
IMG_8489_resize
IMG_8497_resize
IMG_8503_resize
IMG_8513_resize
IMG_8515_resize
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้