อบจ.สงขลาจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 9 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลาจำนวน 1,350 คน ระหว่างวันที่ 11-26 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กได้รับความรู้นำไปประยุกต์ใช้กับวิชาในห้องเรียน และใช้ในชีวิตประจำวัน


ผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 3 ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านคลองแห จำนวน 40 คน โรงเรียนบ้านท่าไทร จำนวน 40 คน และ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย จำนวน 40 คน พร้อมทั้งคณะผู้ปกครอง และครู จากอำเภอหาดใหญ่

โดยมี นางสาวหัสยา อินต๊ะ เจ้าพนักงานอุตุนิยมชำนาญงานกล่าวต้อนรับ และบรรยายการตรวจอากาศผิวพื้น นางสาวสุไรยา แกมะ และนางสาวศตพร ยวงมณี เจ้าพนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน บรรยายการตรวจอากาศชั้นบน นายโชคชัย ชุมนุ้ย นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ บรรยายการพยากรณ์อากาศ และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ บรรยายวิธีการ Live ข่าวพยากรณ์อากาศซึ่งนักเรียนให้ความสนใจมาก


IMG_8273_resize
IMG_8237_resize
IMG_8213_resize
IMG_8197_resize
IMG_8299_resize
IMG_8331_resize
IMG_8336_resize
IMG_8191_resize
IMG_8263_resize
IMG_8269_resize
IMG_8364_resize
IMG_8357_resize
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้