อบจ.สงขลาจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 9 รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา จำนวน 1,350 คน ระหว่างวันที่ 11-26 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กได้รับความรู้นำไปประยุกต์ใช้กับวิชาในห้องเรียน และใช้ในชีวิตประจำวัน
ผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จำนวน 60 คน และ โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) จำนวน 60 คน พร้อมทั้งคณะผู้ปกครอง และครู โดยมีนายวีระ สม่าหลี รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกล่าวต้อนรับ นางสาวปวีณ์นุช สุขแจ่ม เจ้าพนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน บรรยายการตรวจอากาศผิวพื้น นางสาวสุไรยา แกมะ และนางสาวศตพร ยวงมณี เจ้าพนักงานอุตุนิยมปฏิบัติงาน บรรยายการตรวจอากาศชั้นบน และนางสาวชวนพิศ เงินฉลาด นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ บรรยายการพยากรณ์อากาศ 
IMG_7611_resize
IMG_7659_resize
IMG_7682_resize
IMG_7703_resize
IMG_7719_resize
IMG_7747_resize
IMG_7780_resize
IMG_7824_resize
IMG_7836_resize
IMG_7848_resize
IMG_7860_resize
IMG_7869_resize
IMG_7871_resize
IMG_7880_resize
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้