ศอ.เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดสงขลา

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผอ.ศอ. พร้อมด้วยข้าราชการ ศอ.
เข้าร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดสงขลา ณ ลานหน้าสนามติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา
โดยมีนายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี สวมเสื้อพระราชทานและปั่นจักรยานคู่ใจ
นักปั่นทุกคนได้เตรียมความพร้อมร่างกาย เครื่องแต่งกายรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุ
ระหว่างการปั่นจักรยานในครั้งนี้ ท่ามกลางบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน ซึ่งต่างมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อแสดงออกถึงความสามัคคี
และความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2_resize
3_resize
4_resize
5n_resize
6_resize
7_resize
8_resize
9_resize