ศอ. จัดงานเลี้ยงรับและเลี้ยงส่งข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จัดงานเลี้ยงรับข้าราชการบรรจุใหม่
พร้อมเลี้ยงส่งข้าราชการที่ย้ายไป 
IMG_4336_resize
IMG_4320_resize
IMG_4231_resize
IMG_4224_resize
IMG_4219_resize
IMG_4216_resize
IMG_4212_resize
IMG_4196_resize
IMG_4190_resize
IMG_4168-1_resize