ศอ. ร่วมเป็นเจ้าภาพ กิจกรรม “ เสวนายามเช้า” ครั้งที่ 9

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 – 08.30 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ตัวแทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรม

“เสวนายามเช้า” เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกันระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดสงขลา
ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา โดยมีนายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
เป็นประธานในพิธี


2_resize
3_resize
4_resize
5_resize
6_resize
7_resize
8_resize
9_resize
10_resize
11_resize
12_resize
13_resize