เปิดศูนย์ฯ ประจำปี 2561 ณ ศอ.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา 
ได้เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ด้านอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 
ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานจากทุกภาคส่วน โดยมี นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นคณะทำงานและเลขานุการ

399
400
402
IMG_2532
IMG_2539
IMG_2553
IMG_2561
IMG_2568