ศอ. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพยากรณ์อากาศให้แก่สภาองค์กรชุมชน

วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นำโดย นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผอ.ศอ.และข้าราชการ ศอ.
ร่วมจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพยากรณ์อากาศ ให้แก่สภาองค์กรชุมชน
ตำบลท่าหินและเครือข่ายประชาชนคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุม สวนบูรพาจารย์
อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้ผู้นำชุมชน ร่วมทบทวนความรู้
และการดำเนินการเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติ 
timeline_20181106_131439_resize
timeline_20181106_131431_resize
timeline_20181106_131406_resize
timeline_20181106_131411_resize
timeline_20181106_131414_resize
timeline_20181106_131442_resize
timeline_20181106_131445_resize
timeline_20181106_131506_resize
timeline_20181106_131516_resize
timeline_20181106_131526_resize