ศอ.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 นายวีระ สม่าหลี รักษาการ ผอ.สพ. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่องมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แก่บุคคลากรของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย 
IMG_1653_resize
IMG_1698_resize
IMG_1745_resize
IMG_1757_resize