ศอ.จัดโครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชุมชนในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 (เครือข่ายเครื่องบินปีกหมุน) ปี 2561”

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 61 เวลา 13.00-16.30 น. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผอ.ศอ. พร้อมทั้งข้าราชการ ศอ.
จัดโครงการ“เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชุมชนในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2 (เครือข่ายเครื่องบินปีกหมุน) ปี 2561”
ณ ห้องประชุมเอกพิรุณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อ.เมือง จ.สงขลา 
41195650_1807143592686061_3548538074860355584_n_resize
41215801_229890537871825_2577501352838037504_n_resize
41256290_544485515989150_6206957698181758976_n_resize
41290295_601425110255872_143420541540237312_n_resize
41298634_259935108181770_5053175945985261568_n_resize
41302529_565687070514890_1576432815027781632_n_resize
41338159_247262159325874_829476717365035008_n_resize
41345286_341705246575410_8618747788127109120_n_resize