ศอ.ร่วมจัดโครงการ “อบรมให้ความรู้อุตุนิยมวิทยาด้านการบินแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช” ปี 2561

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 61 นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผอ.พบ. และนายประโมทย์ ช่วยบุญชู ผอ.สอต.นครศรีธรรมราช พร้อมทั้งข้าราชการ ศอ.
ร่วมจัดโครงการ “อบรมให้ความรู้อุตุนิยมวิทยาด้านการบินแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช” ปี 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานบริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด อ.เมือง จ.สงขลา 
IMG_6547_resize
IMG_6553_resize
IMG_6555_resize
IMG_6560_resize
IMG_6563_resize
IMG_6597_resize
IMG_6601_resize
IMG_6608_resize
IMG_6630_resize
IMG_6632_resize
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้