ศอ.ร่วมถวายเทียนพรรษาและพัฒนาวัด

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม และข้าราชการ ศอ.ร่วมกันถวายเทียนพรรษา และพัฒนาวัด ณ วัดป่าขวาปางพระเลไลย์ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
IMG_0853
IMG_0854
IMG_0858
IMG_0860
IMG_0864
IMG_0888
IMG_0907
IMG_0919
IMG_0921
IMG_0977
IMG_0982
IMG_1011
IMG_1013
IMG_1020