ศอ.รับมอบประกาศยกย่องหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2561 เวลา 13.30 น. นำโดย นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผอ.สพ. และข้าราชการศอ.เข้าร่วมรับมอบประกาศยกย่องหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา  
IMG_0662_resize
IMG_0663_resize
IMG_0676_resize
IMG_0679_resize
IMG_0687_resize
IMG_0713_resize
IMG_0716_resize
IMG_0719_resize
IMG_0742_resize
IMG_0746_resize