ศอ.จัดโครงการอบรมสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายวีระชัย  อุปลา  ผอ.สท. และข้าราชการ ศอ. ร่วมจัดโครงการอบรมสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน “เรื่องความผันแปร และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ชุมชนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ณ ชุมชนบ้านหลาหลาด ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 
IMG_1342_resize
IMG_1391_resize
IMG_1396_resize
IMG_1400_resize
IMG_1410_resize
IMG_1468_resize
IMG_1474_resize
IMG_1479_resize
IMG_1496_resize
IMG_1558_resize
IMG_1561_resize
IMG_1566_resize