นร. รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล เข้าศึกษาดูงาน ศอ.

เมื่อวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-12.30 น. นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 146 คน และครูผู้ควบคุม จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา ในหัวข้อ การตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน อุตุนิยมวิทยาทั่วไป การพยากรณ์อากาศ และภัยธรรมชาติ ตลอดจนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ศอ. โดยมีคณะผู้บรรยายตามลำดับดังนี้ นายจิรศักดิ์ ทองสันติ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน  นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน  และว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี ประเทศ นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ 
IMG_0939
IMG_0957
IMG_0989
IMG_1120
IMG_1138
IMG_1159
IMG_1191
IMG_1288
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้