รองอธิบดี ฝ่ายบริหาร กรมอุตุฯ และคณะฯออกตรวจประเมินการปฏิบัติราชการ ณ ศอ.

เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ท่านรองอธิบดี ฝ่ายบริหาร กรมอุตุฯ ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย
และคณะฯ ออกตรวจประเมินการปฏิบัติราชการ (Site Visit) ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
โดยในวันที่ 4 มิ.ย. 61 ผอ.ศอ. นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม และ ผอ.ส่วนฯ ได้นำตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ
ของสถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง ส่วนในวันที่ 5 มิ.ย. 61 เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการภายใน ศอ.

7
6
5
4
3
2
9
8
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้