ศอ.รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ 61

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่แสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่ และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง  
1r
5r
8r
9r
10r
11r
13r
14r
14
15r