ศอ.ประชุม "Aerodrome Warning'

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 -12.00 น.ศูนยือุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่)ได้จัดประชุม "โครงการจัดทำคำเตือนลักษณะอากาศร้ายที่มีผลกระทบต่อการปฎิบัติงาน Aerodrome Warning" กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้นางสาวพะเยาว์  
30120554_10209709157959364_1132009600_n
30074899_10209709159359399_673217051_o
30125621_10209709159439401_1879517363_o
30125755_10209709159319398_2143988194_o
30174082_10209709159079392_1438935068_o
30174535_10209709159279397_296422658_o
30176879_10209709159159394_1391954380_o
30224000_10209709159199395_1775321445_o
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้