ศอ.อบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4/2561

เมื่อวันพุธ ที่ 14 มีนาคม 2561 ศอ.ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ แก่เจ้าหน้าที่ภายใน ศอ. โดยมีนายวีระ สม่าหลี นอต.ชง. เป็นผู้บรรยาย 
IMG_6768
IMG_6748
IMG_6751
IMG_6755
IMG_6753
IMG_6769