โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายชุมชนในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ( ชุมชนตำบลท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ) ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผอ.ศอ.พร้อมข้าราชการ ศอ. ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนและเพิ่มองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา ( การพยากรณ์อากาศ การเตือนภัย ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา และช่องทางการสื่อสาร ) ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย"อุตุ-ชุมชนตำบลท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา
IMG_6488_resize
IMG_6481_resize
IMG_6463_resize
IMG_6456_resize
IMG_6419_resize
IMG_6425_resize
IMG_6426_resize
IMG_6427_resize
IMG_6432_exposure_resize
IMG_6445_resize
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้