“GovChannal Roadshow 2018 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ”

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 -13.30 น.
นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก พร้อมด้วย นายสมภพ วิสุทธิศิริ รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์การบิน, นายวีระชัย อุปลา ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา, นายปวริศวร เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนติดตามสภาวะอากาศ, นายวีระ สม่าหลี รักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศ, นายประพล ปรางแก้ว ผู้อำนวยการส่วนสถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาและคณะ เข้าร่วมการสัมมนาในเรื่อง “GovChannal Roadshow 2018 : Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งในการนี้ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้กล่าวต้อนรับ, ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อน  Digital Local Government สู่ Digital Thailand” โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 
02
01
03
04
05
06
07
08
09
10
11
13
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้