ประกาศ สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 
img-171222172123