โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า จ.สตูล ได้นำนักเรียนพร้อมด้วยคณะครู มาศึกษาดูงาน ณ ศอ.


IMG_4227_resize
IMG_4249_resize
IMG_4283_resize
IMG_4340_resize
IMG_4389_resize
IMG_4395_resize
IMG_4426_resize
IMG_4495_resize
IMG_4657_resize
IMG_4183_resize