โรงเรียนแสงทองวิทยาได้นำนักเรียนมาศึกษาดูงาน ณ ศอ.

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้นำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องวิทย์-คณิต จำนวน 85 คน และคุณครูจำนวน 2 ท่านมาศึกษาดูงาน ณ ศอ.  
IMG_2187_resize
IMG_2193_resize
IMG_2230_resize
IMG_2236_resize
IMG_2238_resize
IMG_2260_resize
IMG_2277_resize
IMG_2310_resize
IMG_2333_resize
IMG_2178_resize