ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์สี่ประตูขนาด ๑ตัน ของศูนย์ฯ


ราคากลางรถยนต์ลายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุก_ดีเซล__compressed_1เอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบสี่ประตูขนาด ๑ ตัน (น้ำมันดีเซล)ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบสี่ประตูขนาด ๑ตัน(น้ำมันดีเซล)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้