ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์สี่ประตูขนาด ๑ตัน ของศูนย์ฯ


ราคากลางรถยนต์ลายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุก_ดีเซล__compressed_1เอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบสี่ประตูขนาด ๑ ตัน (น้ำมันดีเซล)ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบสี่ประตูขนาด ๑ตัน(น้ำมันดีเซล)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา