ศอ.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต รัชกาลที่ 9

เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ 
และ เวลา 16.30 น. พิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สงขลา

IMG_7352_resize
IMG_7346_resize
IMG_7344_resize
IMG_7279_resize
IMG_7271_resize
IMG_7246_resize
IMG_7254_resize
IMG_7228_resize
IMG_7240_resize
IMG_7243_resize