ประกาศประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า ครั้งที่2


ราคากลางพนักงานตัดหญ้าทำความสะอาดครั้งที่2ประกาศประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่2เอกสารประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า ครั้งที่2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตัดหญ้าทำความสะอาด