ประกาศประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า ครั้งที่2


ราคากลางพนักงานตัดหญ้าทำความสะอาดครั้งที่2ประกาศประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่2เอกสารประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า ครั้งที่2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตัดหญ้าทำความสะอาด
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้