ประกาศประกวดราคาจ้างรักษาความสะอาดและตัดหญ้าปี2561


ราคากลางพนักงานตัดหญ้าทำความสะอาดเอกสารประกวดราคาจ้างจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า1ประกวดราคาจ้างจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้า
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้