ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561เอกสารแนบโคงการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบ4ประตูขนาด1ตันเอกสารแนบโครงการจ้างรักษาความปลอดภัยเอกสารแนบโครงการจ้างรักษาความสะอาดสถานที่และตัดหญ้าแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปีงบประมาณ61
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้