ศอ.ลงพื้นที่เครือข่ายอาสาสมัครอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 -15.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ได้ลงพื้นที่เครือข่ายอาสาสมัครอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยได้มีการบรรยายความรู้และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ความสำคัญของเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ
รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา เทคนิคการตรวจอากาศสำหรับเครือข่ายอุตุนิยมวิทยา การเข้าถึงข้อมูล
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเครือข่ายฯ กับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG
8.JPG
9.JPG
10.JPG
11.JPG
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้