ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ให้การต้อนรับนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เข้าศึกษาดูงานด้านอุตุนิยมวิทยา

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. นักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ จำนวน 30 คน
และคณะอาจารย์ จำนวน 5 คน เข้าศึกษาดูงานด้านอุตุนิยมวิทยากับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน
และการพยากรณ์อากาศจากวิทยากร ดังนี้ นายริดวาน ทาหา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน
นางสาวนฤมล ประทุมวัลย์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน และนางสาวอรณิชา พันธุรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ และสามารถนำข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้