ศอ. ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ บริเวณวัดป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

นำโดย นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผส.สพ. นายพิชัยวงษ์แปลง ผส.อต.สงขลา
พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา
และร่วมออกบูธให้บริการประชาชน เพื่อออกพบปะเยี่ยมเยืยนประชาชนในพื้นที่ห่างไกล นำบริการของส่วนราชการและเอกชนไปให้บริการและรับทราบปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
ณ บริเวณวัดป่าขาดอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
โดยมีนายสมนึก พรหมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ


231556.jpg
231513_0.jpg
231482_0.jpg
231522.jpg
231493_0.jpg
231539_0.jpg
231538_0.jpg
231509_0.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้