ศอ. จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ประจำปี พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระและพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อความสิริมงคลแด่สมาชิก ศอ. และอุทิศบุญกุศลแด่บุพการีชน ดำรงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม
เพื่อความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์สร้างความผาสุกและความผูกพันองค์กร ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


1-copy-0.jpg
2-copy-0.jpg
3-copy-0.jpg
4-copy-0.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้