ศอ. จัดกิจกรรม“ปลุกจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy”

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จัดกิจกรรม
“ปลุกจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่No Gift Policy” เพื่อปลุกจิตสำนึกข้าราชการ ลูกจ้าง ศอ.
ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัล ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ ร่วมถ่ายภาพในเชิงสัญลักษณ์
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้