ผอ.ศอ. เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2567 และการเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.

ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2567 และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2567 โดยมีนายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย
ในการนี้ท่าน ผอ.ศอ. ได้รายงานการพยากรณ์สภาพอากาศและคาดหมายสภาพอากาศ ให้ที่ประชุมทราบ
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา


1.jpg
2.1.jpg
2.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
432768607_963741861990281_7310472557878927509_n.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้