ศอ.เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2567

วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น.
ดร.กมล พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
เสด็จมาทรงฝึกดำน้ำบริเวณพื้นที่เกาะโลซิน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2567
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมฯ
ซึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก อยู่ในกลุ่ม คณะกรรมการฝ่ายถวายความปลอดภัยและการจราจร
มีหน้าที่แจ้งสภาพของลมฟ้าอากาศประจำวันให้ กอร.ถปภ.ทราบ


1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้