ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าศึกษาดูงานด้านอุตุนิยมวิทยา

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น.
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2-4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงานด้านอุตุนิยมวิทยากับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
โดยเข้าชมและรับฟังการบรรยายความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบน และการพยากรณ์อากาศจากวิทยากร ดังนี้
นายแสงเพชร อินตา เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ชำนาญงาน นางสมพัฒสร นัยนารัตน์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ชำนาญงาน
นางสาวนฤมล ประทุมวัลย์ เจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา ชำนาญงาน และนายธิติพล ศรีไตรรัตน์ นักอุตุนิยมวิทยา ชำนาญการ
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ และสามารถนำข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด


1.jpg
2.1.jpg
2.jpg
3.1.jpg
3.jpg
4.1.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีการใช้คุกกี้

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน คุณสามารถอ่านนโยบายนี้เพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้